«ܣܢܚܪܝܒ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Fixed link.
ܙ (Misc.)
ܙ (Fixed link.)
[[Image:Peter Paul Rubens 082.jpg|thumb|250px|"ܟܫܠܐ ܕܣܢܚܪܝܒ" (ܡܢ [[ܦܬܪܦܛܪ ܦܘܠܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ]])]]
 
'''ܣܢܚܪܝܒ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܝܐ]]: Śïn-ahhe-eriba܄ "ܐܠܗܐ ܕܣܗܪܐ") ܗܘܐ ܒܪܐ ܕ[[ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ]] ܘܡܠܟܐ ܕ[[ܐܬܘܪ]] ܡܢ 705 ܥܠ 681 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀