«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Misc.
ܙ (Fixed typos.)
ܙ (Misc.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܼܢܡܢ ܐܘܪܡܝܐ]]
 
<big><big> '''ܐܘܪܡܝܐ''' ܐܘ '''ܐܘܪܡܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܓܘ [[ܐܝܪܢ]]܂ ܗܝ ܩܘܪܒܐ ܥܠ [[ܝܡܬܐ ܐܘܪܡܝܐܕܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܕܝܘܡ܄ܐܕܝܘܡ ܐܝܬ 602,403 ܐܢܫܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܐ܀
 
[[ar:أرومية]]