«ܐܘܪܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Cleanup.
ܙ (Misc.)
(Cleanup.)
[[Image:Urmia.png|thumb|ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢܥܡ ܐܘܪܡܝܐ]]
 
'''ܐܘܪܡܝܐ''' ܐܘ '''ܐܘܪܡܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܝܐ]]: ارومیه܄ [[ܠܫܢܐ ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ|ܐܕܪܒܝܓܢܝܐ]]: Urumiyə/Urmu܄ [[ܠܫܢܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐ]]: Wurmê) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܓܘ [[ܐܝܪܢ]]܂ ܗܝ ܩܘܪܒܐܩܪܝܒܬܐ ܥܠ [[ܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ]]܂ ܐܕܝܘܡ ܐܝܬ 602,403ܫܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܐ ܐܢܫܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܐ܀ܐܘܪܡܝܐ ܝܘܡܢܐ܀
 
[[ar:أرومية]]