«ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(Cleanup.)
'''ܣܘܪܝܝܐ''' ܥܡܐ ܗܘ ܒܓܢܣܗ ܐܪܡܝܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܘܝܢ ܘܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ. ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܐܪ̈ܡܝܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܬܟܢܝܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܡܝܐ ܚܢ̇ܦܐ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ.
'''ܣܘܪܝܝܐ''' ܗܘ:
 
*[[ܐܬܘܪ̈ܝܐܐܪ̈ܡܝܐ]] (ܘ[[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕ ܐܢܛܝܟܝܐ ܘܐܕ ܟܠܐ ܡܕܢܚܐ|ܣܘܪܝܝܐ]] ܘ[[ܐܪܡܝܐ]] ܘ[[ܟܠܕܝܐ]])
*[[ܡܪܘܢܝܐ|ܡܪ̈ܘܢܝܐ]]
*[[ܡܠܟܝܐ|ܡܠܟ̈ܝܐ]]
*[[ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ|ܟܪ̈ܣܛܝܢܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ]]
*[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]]
**[[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ]]
Anonymous user