«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(New page: ܥܢܟܒܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܩ ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܠ)
 
'''ܥܢܟܒܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܠ]] - ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܕ 20,000 ܐ݇ܢܫܐ ܫܟܝܢܐ ܓܘ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ - ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ
2,927

edits