«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
'''ܥܢܟܒܐܥܢܟܒ݂ܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢܬܐܡܕ݂ܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܓܘ ܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܠ]] - ܐܝܬܪܚܩܐ ܡܢ ܡܕ݂ܝܢ݇ܬܐ ܕܐܪܒܠ ܩܘܪܒܐ ܕ 4 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ - ܐܝܬ݂ ܩܘܪܒܐ ܕ 20,000 ܐ݇ܢܫܐ ܫܟܝܢܐ ܓܘ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐܡܕ݂ܝܢ݇ܬܐ - ܡܢܬܐܡܢܬ݂ܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ - ܫܡܐ ܕܥܢܟܒ݂ܐ ܐܬ݂ܝܐ ܝܠܗ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ' - ܐܝܬ ܓܘ ܥܢܟܒ݂ܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
ܐܝܬ ܓܘ ܥܢܟܒ݂ܐ ܚܕ݂ܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܣܓܝ (ܟܒܝܪܐ ܐܘ ܪܒܐ)ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕ݂ܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕ݂ܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ ܒܝܬ ܩܒ݂ܘܪܐ ܗܫܐ܀
 
[[ar:عنكاوا]]
2,927

edits