«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(Misc.)
<big>'''ܥܢܟܒܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢܬܐܡܕܝܢ݇ܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܝܠ]]܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܬܐܩܪܝܒܐ ܕ4 ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܐ܂ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ20,000 ܐܢܫ̈ܐܐ݇ܢܫ̈ܐ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ܂ܒܡܕܝܢ݇ܬܐ܂ ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐܢܫܐܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ܂ ܐܬܐܐܬܝܐ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ'܂ ܐܝܬ ܒܥܢܟܒܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
ܐܝܬ ܒܥܢܟܒܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܗܫܐ܀</big>
 
[[ar:عنكاوا]]
2,927

edits