«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
<big>'''ܥܢܟܒܐܥܢܟܒ݂ܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܝܠ]]܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܐ ܕ4 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬܩܪܝܒܐܝܬ݂ ܕ20,000 ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢ݇ܬܐ܂ ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ܂ ܐܬܝܐ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒܐܕܥܢܟܒ݂ܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ'܂ ܐܝܬ ܒܥܢܟܒܐܒܥܢܟܒ݂ܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
ܐܝܬܐܝܬ݂ ܒܥܢܟܒܐܒܥܢܟܒ݂ܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐܕܘܟܬ݂ܐ ܪܘܪܒܐܝܬܪܘܪܒܐܝܬ݂ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬܐܝܬ݂ ܒܝܬܒܝܬ݂ ܩܒܘܪܐܩܒ݂ܘܪܐ ܗܫܐ܀</big>
 
[[ar:عنكاوا]]
2,927

edits