«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
<big>'''ܥܢܟܒ݂ܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܝܠ]]܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܐ ܕ4 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ݂ ܕ20,000 ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢ݇ܬܐ܂ ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ܂ ܐܬܝܐ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒ݂ܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ'܂ܐܬܝܐ ܝܠܗ܂ ܐܝܬܐܝܬ݂ ܒܥܢܟܒ݂ܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
ܐܝܬ݂ ܒܥܢܟܒ݂ܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܪܘܪܒܐܝܬ݂ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ݂ ܒܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܪܐ ܗܫܐ܀</big>
2,927

edits