«ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:334a»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
*ܟܬܼܒܼ ܐ̱ܢܐ ܗܘܐ I was writing - kothaw no wa
*ܓܟܬܼܒܼ ܐ̱ܢܐ g'kothaw no - I will write/ I am going to write
*ܝܐ....ܫܦܝܪܐ ܝܐ ܇ ܫܦܝܪܐ ܠܗ ܒܡܕܢܚܝܐ. --[[User:Assyria 90|Assyria 90]] 19:04, 2 ܫܒܛ 2009 (UTC)