«ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Fixed link.
(Cleanup.)
ܙ (Fixed link.)
'''ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܐ]]: Newfoundland and Labrador) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܐܝܬ ܬܪܬܝܢ ܡܢ̈ܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ: ܠܐܒܪܐܕܘܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘ[[ܓܙܪܬܐ ܕܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ]]܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܝܘܦܐܘܢܕܠܐܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ ܗܝ [[ܣܝܢܛ ܓܘܢܣ]]܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}
 
[[af:Newfoundland en Labrador]]