«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
[[Image:ankawa.jpg|thumb|ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ - ܥܢܟܒܐ]]
<big>'''ܥܢܟܒ݂ܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܝܠ]]܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܐ ܕ4 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ݂ ܕ20,000 ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢ݇ܬܐ܂ ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ܂ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒ݂ܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ'ܐܬܝܐ ܝܠܗ܂ ܐܝܬ݂ ܒܥܢܟܒ݂ܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
<big>'''ܥܢܟܒ݂ܐ''' ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܝܠ]]܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢ݇ܬܐܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܐܩܪܝܒܬܐ ܕ4 ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ܂[[ܩܝܠܘܡܬܪܐ|ܩܝܠܘܡܬܪ̈ܐ]]܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ݂ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ20,000 ܐ݇ܢܫ̈ܐܐܢܫ̈ܐ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢ݇ܬܐ܂ܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐܐܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐ܂ ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒ݂ܐܕܥܢܟܒܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐܥܡܟ ܐܒܐܕ'ܐܬܝܐ܂ ܝܠܗ܂ ܐܝܬ݂ܐܝܬ ܒܥܢܟܒ݂ܐܒܥܢܟܒܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀ܡܪܝܡ.
ܐܝܬ݂ ܒܥܢܟܒ݂ܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܪܘܪܒܐܝܬ݂ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ݂ ܒܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܪܐ ܗܫܐ܀</big>
 
ܐܝܬ݂ܐܝܬ ܒܥܢܟܒ݂ܐܒܥܢܟܒܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬ݂ܐܕܘܟܬܐ ܪܘܪܒܐܝܬ݂ܪܘܪܒܐܝܬ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗܘܗܝ ܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ݂ܐܝܬ ܒܝܬ݂ܒܝܬ ܩܒ݂ܘܪܐܩܒܘܪܐ ܗܫܐ܀</big>ܗܫܐ.
 
[[ar:عنكاوا]]
2,927

edits