«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ
- ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬ̥ܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܝܣܚܩ.( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).
 
[http://WWW.OKEEN.NET.ماراوكين] ܬܫܥܝܬ̥ ܚܰܝܰܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ( ܒܠܶܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).،[http://WWW.deyrulzafaran.org.ديرالزعفران] ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ (ܐܠܙܥܦܪܐܢ ܐܘ ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ).
[www.okeen.com]
[www.Deyrulzafaran.com]
 
[[Ar:دير مار أوكين]]
634

edits