«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܡܒܘ̈ܥܐ ܘܛܘܟܣܐ
ܙ (robot Modifying: ar:ديرمارأوكين)
(ܡܒܘ̈ܥܐ ܘܛܘܟܣܐ)
 
[[Image:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
ܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܡܫܡܗܐ ܘܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ܆ ܗ̊ܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܬܘܪܟܝܐ]]܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ [[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ ([[ܩܡܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]].
ܐܬܒܢܝܬ̥ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ̊ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.
 
 
== ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ==
ܝܬܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܘܐܬܚܒܪ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗܠ̈ܟ̥ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗܘܢ܆ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܡܪܝ ܡܝܟ̥ܐܝܠ ( ܟܬܘܒܐ ܕ ܬܫܥܝܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܢܘܗܕܪܝܐ ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܝܐ [http://okeen.net/elswees.aspx]( ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܡܢ ܩܠܘܙܡܐ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢܗ̊܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬ̥ܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܝ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ [[ܡܫܝܚܐ]] ܬܪܝܢܐ ܒܝܬ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܟܢ ܗܠܟ̥ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬ̥ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܘ [[ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]] ܛܘܒܬ̥ܢܐ ܘܣܛܪ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ̥ [[ܐܠܗܐ]] ܐܬܨܒܬ̥ ܨܠܘܬ̥ܗܘܢ ܥܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢ.
 
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
#[http://okeen.net/elswees.aspx] ܐܬܪܐ ܕܩܘܠܙܡ.
[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] - [[ܟܦܫܢܗ]] - [[ܩܡܫܠܝ]] - [[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]]
#[http://okeen.net/naseben.aspx] ܢܨܝܒܝܢ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ.
#[http://okeen.net/mic.aspx] ܬܫܥܝܬ ܚܝܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ.
-# ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬ̥ܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܝܣܚܩ.( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).
[http://WWW.OKEEN.NET.ماراوكين] ܬܫܥܝܬ̥ ܚܰܝܰܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ( ܒܠܶܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).،#[http://WWW.deyrulzafaran.org.ديرالزعفران] ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ (ܐܠܙܥܦܪܐܢ ܐܘ ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ).
 
 
== ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ==
[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] - [[ܟܦܫܢܗܟܦܫܢܐ]] - [[ܩܡܫܠܝ]] - [[ܐܙܟ]] - [[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]].
 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية - طور عبدين -
- ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬ̥ܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܝܣܚܩ.( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).
 
[http://WWW.OKEEN.NET.ماراوكين] ܬܫܥܝܬ̥ ܚܰܝܰܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ( ܒܠܶܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).،[http://WWW.deyrulzafaran.org.ديرالزعفران] ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ (ܐܠܙܥܦܪܐܢ ܐܘ ܡܪܝ ܚܢܢܝܐ).
 
[[ar:ديرمارأوكين]]
634

edits