«ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒ[[ܡܐܠܟܝܗ]] ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).
 
ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܆ ܘܡܘܬܒܐܘ ܐܘܡܬܢܝܐ[[ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] [[ܟܠܕܝܐ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܐܬܪܐ ܕ [[ܣܘܝܕ]] ܆
 
ܘܬܘܒ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] (ܣܘܪܝܐ ܬ.ܦ)
 
[[category:ܓܒܐ]]
[[category:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
 
[[ar:الجمعية الثقافية السريانية في سوريا]]
634

edits