«ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ
ܐܫܬܬܣܬ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܡܕܢ̱ܬܐ ܕ [[ܩܡܫܠܝ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬ 2008 ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܕ ܪܝܫ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ]] ܕ ܣܘܪܐ ܡܝܩܪܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] .
 
ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒ[[ܡܐܠܟܝܗܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).
 
ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܆ ܘ [[ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] [[ܟܠܕܝܐ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܐܬܪܐ ܕ [[ܣܘܝܕ]] ܆
*[[ܩܡܫܠܝ]]
*[[ܚܣܟܗ]]
*[[ܕܝܪܝܟ]]
*[[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]]
*[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
 
634

edits