«ܓܒܐ ܕܒܥܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ
[[Image:baath.jpg|thumb|ܛܘܦܣܐ ܕ ܓܒܐ ܕܒܥܬ]]
 
'''ܓܒܐ ܕܒܥܬܕܒܥܬ̥''' ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ [[ܓܒܐ]] ܪܘܫܡܝܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܥܝܪܐܩ]]܆ ܡܢ ܫܢܬ 8܆ ܫܒܛ܆ 1963ܡ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܢܦܠܬܐ ܕܪܝܫܐ ܥܝܪܩܝܐ [[ܨܕܐܡ ܚܣܝܢ]] ܒܣܝܩܘܡ 9܆ܢܝܣܢ ܆ 2003ܡ.
 
ܘܝܘܡܢܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ̥ ܘܫܡܗ ܓܡܝܪܐ (ܓܒܐ ܥܪܒܝܐ ܫܘܬܦܝܐ) ܘܒܠܫܢܐ [[ܥܪܒܝܐ]] (ܚܙܒ ܐܠܒܥܬ̥ ܐܠܥܪܒܝ ܐܠܐܫܬܪܐܟܝ): (حزب البعث العربي الاشتراكي)܆ ܩܘܝ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕ [[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ 2009ܡ܆ ܡܢ ܫܢܬ 8܆ܐܕܪ܆1963ܡ܆ ܒܬܪ ܩܘܝܡܐ ܐܘܟܝܬ (ܬ̥ܘܪܬ) 8ܐܕܪ 1963܆ ܘܥܕܡܐ ܠ[[ܙܘܥܐ]] ܬܘܪܨܝܐ܆ ܕܪܝܫܐ [[ܚܐܦܛ ܐܠܐܣܕ]] ܒܣܝܩܘܡ 16܆11܆1970ܡ܆ ܘ ܟܢ ܒܬܪܗ ܒܪܗ ܡܝܩܪܐ ܐܣܝܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] ܆ ܡܢ ܫܢܬ 17܆ܬܡܘܙ܆2000ܡ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.
2,927

edits