«ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Cleanup.
ܙ
(Cleanup.)
[[ImageFile:ܢܗܪܐܕܝܘܪܕܢܢJordan river.jpg|thumb|300px|ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܫܢܬ 2009 ܡ]]
 
'''ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ''' ܐܝܬܘܗ̱ܝ̱ ([[ܢܗܪܐܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: ܩܕܝܫܐנהר ܕܐܬܥܡܕהירדן܄ ܒܗ[[ܠܫܢܐ ܡܪܢܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: ܘܐܠܗܢنهر الأردن‎) ܗܘ [[ܝܫܘܥܢܗܪܐ]] ܒܬܝܡܢܐ-ܡܥܪܒܐ ܕ[[ܡܫܝܚܐܐܣܝܐ]] ܆ܕܢܕܘܒ ܘܢܦܠܠ[[ܝܡܐ ܗܢܐܕܡܠܚܐ]]܂ ܗܘ ܢܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬܠܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܐܬܪܐܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܕ ܘܕ[[ܝܘܪܕܢܢܟܪܣܛܝܢܘܬܐ]]܂ ܘܐܬܥܡܕ ܒܗ [[ܐܝܣܪܐܝܠܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]] ܆ܘܢܦܘܠ ܐܘܟܝܬܗܢܐ ܒܐܬܪܐܢܗܪܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܝܘܪܕܢܢ]] ܘܕ[[ܣܘܪܝܐܐܝܣܪܐܝܠ]] ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܕ[[ܦܠܣܛܝܢ]]܆ ܐܝܟܐ ܕ [[ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ|ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ]] ܡܥܡܕ ܗ̱ܘܐܗܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ .ܕܚܛܗ̈ܐ܀
 
[[Category:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
[[Category:ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ]]
[[Category:ܢܗܪܐܢܗܪܘܬܐ]]
 
[[en:Jordan River]]