«ܩܪܛܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Cleanup.
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
(Cleanup.)
[[File:GreeceCrete.png|thumb|ܡܦ ܕܝܘܢ ܓܙܪܬܐ ܕܩܪܛܐ (ܓܘܢܐ ܥܡܝܩܐ)]]
 
'''ܩܪܛܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܐܝܬ]]: Κρήτη) ܐܝܬܝܗܝܐܝܬܝܗ [[ܓܙܪܬܐ]] ܚܡܝܫܝܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܒ[[ܝܡܐ ܡܨܥܝܐ]].܂ ܩܪܛܐ ܐܝܬܠܗܐܝܬ ܠܗ [[ܡܕܝܢܝܘܬܐ]] ܣܓܝ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ.ܒܬܫܥܝܬܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܐܝܬܝܗ ܚܕܚܕܐ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪܬܠܬܥܣܪܐ [[ܩܠܝܡܐ ܕܝܘܢ|ܩܠܝܡ̈ܐ ܕܝܘܢ]].܀
 
[[Category:ܝܘܢ]]