«ܐܕܢܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙ
[[File:Ear.jpg|thumb|200px|ܐܕܢܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܢܫܐ]]
 
'''ܐܕܢܐ''' (ܣܘܕܝܐ '''ܢܬܐ''') ܐܝܬܝܗ ܗܕܡܐ ܕܦܓܪܐ ܕܐܢܫܐ ܕܡܬܚܫܚ ܠܫܡܥܐ. ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܐܕܢ̈ܐ. ܐܕܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܬܠܬ ܡܢܘܬ̈ܐ ܕܗܢܘܢ [[ܐܕܢܐ ܒܪܝܬܐ]] ܘ[[ܐܕܢܐ ܡܨܥܝܬܐ]] ܘ[[ܐܕܢܐ ܓܘܝܬܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܐܸܕ݂ܢܵܐ|ܐܸܕ݂ܢܹ̈ܐ . ܐܸܕ݂ܢ̈ܵܬ݂ܵܐ|ܐܶܕ̥ܢܳܐ|ܐܶܕ̥ܢ̈ܶܐ . ܐܶܕ̥ܢ̈ܳܬ̥ܳܐ . ܐܶܕ̥ܢ̈ܳܗܳܬ̥ܳܐ}}
2,927

edits