«ܓܪܒܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܓܪܒܝܐ''' ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܓܪܒܝܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܩܒܠ ܬܝܡܢܐ܀ {{ܪܬܡܐ|ܓܲܪܒܝܵܐ||...')
 
ܙNo edit summary
'''ܓܪܒܝܐ''' ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ [[ܐܪܒܥ]] [[ܦܢܝܬܐ|ܦܢܝܬ̈ܐ]] ܕ[[ܥܠܡܐ]]. ܓܪܒܝܐ ܦܢܝܬܐ ܗܝ ܕܠܩܒܠܕܠܘܩܒܠ [[ܬܝܡܢܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܲܪܒܝܵܐ||ܓܰܪܒܝܳܐ|}}
2,927

edits