«ܚܬܢܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙ
'''ܚܬܢܐ''' ܗܘ [[ܓܒܪܐ]] ܕܡܚܝܕ ܠ[[ܐܢܬܬܐ]] ܒ[[ܙܘܘܓܐ]]. ܢܦܠܐ ܥܠ [[ܒܥܠܐ]] ܚܕܬܐ ܗܕܐ [[ܒܪܬ ܩܠܐ (ܡܠܬܐ)|ܒܪܬ ܩܠܐ]] ܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܡܫܘܕܥܐ ܬܘܒ ܒܥܠܐ ܕ[[ܒܪܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)|ܒܪܬܐ]] ܐܘ ܕ[[ܚܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)|ܚܬܐ]] ܕܐܢܫ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܚܲܬ݂ܢܵܐ|ܚܲܬ݂ܢܹ̈ܐ|ܚܰܬ̥ܢܳܐ|ܚܰܬ̥ܢ̈ܶܐ}}
2,927

edits