«ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: an:Asirians cristians)
[[Image:FlagofAssyria.svg|thumb|300px|[[ܐܬܐ]] ܕܐܬܘܪ]]
 
'''ܐܬܘܪ̈ܝܐ''' ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ[[ܐܬܘܪ]]܀. ܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܗܝ ܣܓܝܐܐܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܢܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬܠܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܟܚܝܢ ܒܐܬܪܘܫܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒܼܬ ܒܡܢܝܢܐ܀
 
==ܬܫܥܝܬܐ==
ܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕ7000 ܫܢܝ̈ܐ ܒܐܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܡܫܬܣ ܠܗ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܓܝ ܛܒܼܐ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܡܫܥܚܝ̈ܐ ܦܠܝܓܼܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܓܒ̈ܐ;
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ
 
[[an:Asirians cristians]]