«ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
[[Image:AshurYousif.JPG|thumb|200ppx|]]
 
'''ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ ܐܦܢܕܝ''' ܐܝܬܠܕ ܒܫܢܬܐ ܕ1858 ܒ[[ܚܪܦܘܬ]] ܒ[[ܡܠܟܘܬܐ ܐܛܐܡܢܝܬܐ]] ܘܩܛܝܠ ܒ[[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬܐ ܕ1915. ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ ܐܘܡܬܢܝܐ [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܗܘܐ ܘܚܕ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܪܒܐ ܕܙܒܢܐ ܕܝܠܢ. ܗܕܡܐ ܗܘܐ ܒ[[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܟܣܝܬܐܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ]] ܒܦܢܝܬܐ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]. ܒܫܢܬܐ ܕ1909 ܡܫܪܗ ܠܗ ܗܘܐ ܕܦܪܣ ܗܝ ܡܓܼܠܬܐ ܕ[[ܡܘܪܫܝܕ ܐܬܘܪܝܢ]].