«ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: uk:Ассирійці)
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ
 
ܗܘ ܪܒܐ ܩܛܠܥܡܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘ ܩ[[ܛܠܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ|ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914]] ܗܘܐ. ܡܢ 1914 ܗܠ1923 ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܗܠ 750.000 ܐܬܘܪܝܐ ܘܬܠܝ ܗܘ ܚܘܠܡܐ ܕܐܬܘܪ ܚܐܪܬܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘܐ.
 
==ܓܼܐܢܛܝܟ==
ܒܘܚܢܐ ܚܪܝܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕ[[ܐܬܘܪ]] ܘܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܡܘܓܝܢ ܝܐ. ܐܗ ܒܘܚܢܐ ܣܝܡܝܢ ܡܢ ܦܪܘܦܣܘܪ̈ܐ [[ܟܐܒܼܐܠܝ-ܣܦܘܪܙܐ]] ܘ[[ܦܘܠܘ ܡܢܘܙܝ]] ܘ[[ܐܠܒܪܬܐ ܦܝܐܙܐ]].
 
 
 
[[an:Asirians cristians]]