«ܩܪܩܦܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
Misc.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: an:Cranio, tr:Kafatası)
ܙ (Misc.)
[[File:Skull of a horse.png|thumb|ܩܪܩܦܬܐ ܕ[[ܣܘܣܝܐ]]]]
 
'''ܩܪܩܦܬܐ''' (ܣܓܝܐܘܬܐܟܢܘܫܝܐ: '''ܩܪ̈ܩܦܬܐ''' ܐܘ '''ܩܪ̈ܩܦܝܬܐ''') ܗܝ [[ܓܪܡܐ]] ܕ[[ܪܝܫܐ (ܗܕܡܐ)|ܪܝܫܐ]] ܕ[[ܚܝܘܬܐ]]܂ ܩܪܩܦܬܐ ܗܝ ܐܫܬܐ ܕ[[ܐܦܐ|ܐܦ̈ܐ]] ܘܬܪܚܦ [[ܡܘܚܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܩܲܪܩܲܦܬ݂ܵܐ|ܩܲܪ̈ܩܦܵܬ݂ܵܐ . ܩܲܪ̈ܩܲܦܝܵܬ݂ܵܐ|ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ|ܩܰܪ̈ܩܰܦܳܬ̥ܳܐ . ܩܰܪ̈ܩܰܦܝܳܬ̥ܳܐ}}