«ܓܠܝܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Cleanup: fixed gender, added pronunciation and names in other languages, misc.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ms:Galilee)
(Cleanup: fixed gender, added pronunciation and names in other languages, misc.)
[[Image:Ancient_Galilee.jpg|thumb|300px|ܓܠܝܠܐ]]
 
'''ܓܠܝܠܐ''' ܗܘ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: הגליל‎܄ [[ܩܠܝܡܐܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܐܝܬ]]: ܪܒܐGalileia܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الجليل) ܗܝ ܐܪܥܐ ܪܒܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܐܣܪܐܝܠܐܝܣܪܐܝܠ]]܀܂ ܐܬܬܠܬܐܬܬܠܬܬ ܠܬܠܬܐܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐ: [[ܓܠܝܠܐ ܥܠܝܐܥܠܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܬܚܬܝܐܬܚܬܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܡܥܪܒܝܐܡܥܪܒܝܬܐ]]. [[ܢܨܪܬ]] ܗܝ ܚܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪ̈ܒܬܐ ܕܗܢܐܕܐܪܥܐ ܩܠܝܡܐ܀ܗܕܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܠܝܼܠܵܐ|ܠܝܬ|ܓܠܻܝܠܴܐ|ܠܝܬ}}
 
[[an:Galileya]]