«ܣܛܘܩܗܘܠܡ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ܂
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: mg:Stockholm)
(ܕܟܝܬ܂)
[[ܠܦܦܐ:Djurgarden.jpg|thumb|300px|ܣܛܘܩܗܘܠܡ]]
<big><big> '''ܣܬܘܟܗܘܠܡ''' ([[ܠܫܢܐ ܣܘܝܕܝܐ|ܣܘܝܕܝܐ]]: Stockholm) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܣܘܝܕ]]܂ ܐܕܝܘܡ܄ ܐܝܬ 776,000 ܐܢܫܐ ܓܘ ܣܬܘܟܗܘܠܡ܀
 
<big><big> '''ܣܬܘܟܗܘܠܡܣܛܘܩܗܘܠܡ''' ([[ܠܫܢܐ ܣܘܝܕܝܐ|ܣܘܝܕܝܐܣܘܝܕܐܝܬ]]: Stockholm) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܣܘܝܕ]]܂ ܐܕܝܘܡ܄ ܐܝܬ 776,000 ܐܢܫܐܐܢܫ̈ܐ ܓܘܒܣܛܘܩܗܘܠܡ ܣܬܘܟܗܘܠܡ܀ܝܘܡܢܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܣܘܝܕ]]