«ܚܠܒ (ܡܕܝܢܬܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܠܫ̈ܢܐ)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Aleppo citadel001.jpg|thumb|200px250px|[[ܚܣܢܐ ܕܚܠܒ]]]]
'''ܚܠܒ''' ([[ܥܪܒܝܬ]]: ﺣﻠﺐ) ܗܝ [[ܡܕܝܢܬܐ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]. ܐܝܬ̥ ܠܗ̊ ܡܢܝܢܐ ܕ200.000.000 ܒܢܝ ܢܫܐ܀
 
'''ܚܠܒ''' ([[ܥܪܒܝܬܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: ﺣﻠﺐ) ܗܝ [[ܡܕܝܢܬܐ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]]ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]. ܐܝܬ̥ܐܝܬ ܠܗ̊ܒܗ ܡܢܝܢܐ ܕ2002.000181.000 ܒܢܝ061 ܢܫܐ܀ܒܢ̈ܝܢܫܐ܀
 
[[ar:حلب]]