«ܡܫܝܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ro:Mesia)
(ܕܟܝܬ.)
'''ܡܫܝܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܐܥܒܪܐܝܬ]]: מָשִׁיחַ܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐܥܪܒܐܝܬ]]: المسيح) ܗܘ ܫܡܐ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܐܒܪܗܡ]] ([[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܟܪܣܛܝܢܘܬܐܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]) ܕܡܠܟܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܡܫܚ ܗܘܐ ܠܗ ܥܡܕܢܬܡܫܚ ܒ[[ܡܫܚܐ]] ܘܕܒܪܘܢܕܒܪ ܠ[[ܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ]]܂ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܚܕܬܐ ܩܪܐ ܡܫܝܚܐ "מלך המשיח" (ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ)܂ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܡܪܐ [[ܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]] ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐܘܒܪܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]]܂ ܒ[[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܐܝܬ]]܄ "Χριστός" (ܟܪܣܛܘܣ ܐܘ ܟܪܝܣܛܘܣ) ܗܘ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܣܠܐܡ ܐܦ ܐܡܪܐ ܝܫܘܥ (عيسى) ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܐܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀
 
[[af:Messias]]