«ܦܛܪܝܪܟܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܕܠܐ ܙܘܥ̈ܐ
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: hr:Patrijarh (kršćanstvo))
ܙ (ܕܠܐ ܙܘܥ̈ܐ)
ܗܘ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̱ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܚܣܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܐܓܘܢܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܆ ܘܬܘܒ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܗܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ .
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
2,685

edits