«ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܐܣܪܐ ܬܪܝܨܐ
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: vec:San Zorzi)
(ܐܣܪܐ ܬܪܝܨܐ)
[[ܠܦܦܐ:Stgeorge-dragon.jpg|thumb|250px|ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܩܛܠ ܬܢܝܢܐ]]
 
'''ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ''' ܗܘܐ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ [[ܪܗܘܡܐ|ܪܗܘܡܝܐ]] ܡܢ [[ܐܢܛܘܠܝܐ]] ([[ܛܘܪܩܝܐ]] ܝܘܡܢܐ) ܘܗܘ ܣܗܕܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܟܪܣܛܝܢܘܬܐܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ|ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ]]
2,685

edits