«ܐܘܢܛܐܪܝܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: sco:Ontario
ܙ ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܣܪܛܐ 1:
[[ܠܦܦܐ:Ontario, Canada.svg|thumb|250px|ܐܘܢܛܐܪܝܘ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܐܘܢܛܐܪܝܘ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܐܐܢܓܠܐܝܬ]]: Ontario) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܐܘܢܛܐܪܝܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܡܐܢܝܛܘܒܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܡܢܝܣܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܓܢ]] ܘ[[ܐܘܗܐܝܘ]] ܘ[[ܦܢܣܝܠܒܐܢܝܐ]] ܘ[[ܢܝܘ ܝܘܪܟ]] ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܟܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܢܛܐܪܝܘ ܗܝ [[ܛܘܪܘܢܛܘ]]܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}
8,066

edits