«ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: hu:Québec)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Québec,_Canada.svg‎|thumb|250px|ܩܝܒܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܩܝܒܩ''' ܐܘ '''ܩܘܝܒܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܝܐܦܪܢܣܐܝܬ]]: Québec܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܐܐܢܓܠܐܝܬ]]: Quebec) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܩܝܒܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܘܢܛܐܪܝܘ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ]] ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܡܝܢ]] ܘ[[ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ]] ܘ[[ܒܝܪܡܘܢܬ]] ܘ[[ܢܝܘ ܝܘܪܟ]] ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܟܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܝܒܩ ܗܝ [[ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܒܩ]] ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܡܘܢܛܪܝܐܠ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܝܒܩ ܡܠܠܝ̈ܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}