«ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: pnb:جارجیائی)
(ܕܟܝܬ.)
'''ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ''' ܐܘ '''ܓܘܪܓܝܬ''' (ქართული) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܡܠܠܝܢ ܓܘܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܓܘܪܓܝܐ]]܀
 
[[ab:Ақырҭ бызшәа]]