«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
bad link repair using AWB
(ܣܕܪܐ)
ܙ (bad link repair using AWB)
 
[[Image:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
ܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܡܫܡܗܐ ܘܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ܆ ܗ̊ܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܬܘܪܟܝܐܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ [[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ ([[ܩܡܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]].
ܐܬܒܢܝܬ̥ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ̊ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.
 
ܝܬܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܘܐܬܚܒܪ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗܠ̈ܟ̥ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗܘܢ܆ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܡܪܝ ܡܝܟ̥ܐܝܠ ( ܟܬܘܒܐ ܕ ܬܫܥܝܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܢܘܗܕܪܝܐ ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܝܐ [http://okeen.net/elswees.aspx]( ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܡܢ ܩܠܘܙܡܐ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢܗ̊܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬ̥ܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܝ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ [[ܡܫܝܚܐ]] ܬܪܝܢܐ ܒܝܬ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܟܢ ܗܠܟ̥ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬ̥ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܘ [[ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]] ܛܘܒܬ̥ܢܐ ܘܣܛܪ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ̥ [[ܐܠܗܐ]] ܐܬܨܒܬ̥ ܨܠܘܬ̥ܗܘܢ ܥܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢ.
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
#[http://www.deyrulzafaran.org/turkce/manastir/haberdetay.asp?id=164&kategori=MAKALELER| ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐܛܘܪܩܝܐ ].
#[http://okeen.net/elswees.aspx| ܐܬܪܐ ܕܩܘܠܙܡ] .
#[http://okeen.net/naseben.aspx| ܢܨܝܒܝܢ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ] .
#[http://okeen.net/mic.aspx| ܬܫܥܝܬ ܚܝܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ] .
# ܒܝܬ ܙܒܕܝ ܗܪܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬ̥ܐ ܠܫܡܫܐ ܐܪܟ̥ܕܝܩܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܚܕܐ ܐܣܚܩ.( ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ).
 
*[[ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]].
 
[[Categoryܣܕܪܐ:ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
[[Categoryܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
[[categoryܣܕܪܐ:ܕܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܡܫܝܚܝܘܬܐ]]
 
 
[[ar:دير مار أوكين]]
2,685

edits