«ܚܝܕܠ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
bad link repair using AWB
ܙ (bad link repair using AWB)
[[Image:آزخ1.jpg|thumb|350px| ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܐܙܟ]]
ܚܕܠ
ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̊ ܒܙܒܢ [[ܩܛܠܥܡܐ ܣܘܪܝܐ]] ܕ 1915ܡ̄ ܐܟ ܥܣܪܝܢ ܒܬܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܚܕܠ. ܗܠܝܢ ܛܦܣܘ̱ ܒܒܝܬ ܙܒܕܝ ([[ܐܙܟ]]) ܐܟ ܕܥܒܕܬ [[ܟܦܫܢܐ]] ܫܒܒܬܗ ܕ ܚܕܠ܆ ܘܦܫܘ̱ ܒܗ̊ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܥܒܪܘ̱ ܠ [[ܥܝܪܐܩ]] ܆ ܘ ܚܕܠ ܐܬܓܙܝܬ̥ ܡܢ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]]. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܬܣܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕ ܚܕܠ ܡܢ ܥܡܐ ܡܕܗܝܐ ܕ ܡܝܕܘܢ ([[ܡܝܕܢ]]) ܩܪܝܬܐ ܫܒܒܬܗ̊. ܘܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܚܝܕܠ (hidel ،حيدل) ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܩܛܢܝܘܬܐ ܕ [[ܬܘܪܟܝܐܛܘܪܩܝܐ]] ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܫܝܪܢܐܟ]] ܫܒܒܬܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܘ [[ܢܨܝܒܝܢ]].
ܘܢܩܦܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܠܡܪܥܝܬ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܩܦܐ ܗ̱ܘܬ ܠܡܪܥܝܬ ܒܝܬ ܙܒܕܝ [[ܐܙܟ]] ܣܘܪܝܝܬܐ.
 
 
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
*[[ܒܣܒܪܝܢܐ]].
 
[[Categoryܣܕܪܐ:ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
[[Categoryܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
 
 
[[ar:حيدل]]
2,685

edits