«ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
bad link repair using AWB
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
ܙ (bad link repair using AWB)
[[ܠܦܦܐ:Québec,_Canada Canada.svg‎|thumb|250px|ܩܝܒܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܩܝܒܩ''' ܐܘ '''ܩܘܝܒܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Québec܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Quebec) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܩܝܒܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܘܢܛܐܪܝܘ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ]] ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܡܝܢ]] ܘ[[ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ]] ܘ[[ܒܝܪܡܘܢܬ]] ܘ[[ܢܝܘ ܝܘܪܟ]] ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܟܐܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐܕܐܡܪܝܩܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܝܒܩ ܗܝ [[ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܒܩ]] ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܡܘܢܛܪܝܐܠ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܝܒܩ ܡܠܠܝ̈ܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}
2,685

edits