«ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: zh:西門彼得)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Pope-peter pprubens.jpg|thumb|ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܢ [[ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ]]]]
 
'''ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ''' (ܘܬܘܒ ܡܬܩܪܐ (ܦܛܪܘܣ) ܒ[[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: Πέτρος܄ "ܟܐܦܐ") ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ [[ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ|ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ]] ܕܐܬܓܒܘ ܡܢ [[ܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]] ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܝܫܘܥ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ ܨܝܕܐ ܡܢ [[ܓܠܝܠܐ]]܂ ܝܫܘܥ ܫܡܝ ܠܗ ܟܐܦܐ ܠܦܘܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕ[[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]]܂ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘ ܚܕ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܪ̈ܒܐܪܘܪ̈ܒܐ ܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]]܂ ܐܚܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ [[ܐܢܕܪܐܘܣ]]܂ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕ[[ܐܢܛܝܘܟܝܐ]] ܘܕ[[ܪܗܘܡܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܪܗܘܡܐ]]܂ ܐܬܩܛܠ ܒܫܢܬ 64 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܪܗܘܡܐ܂ ܟܬܒ ܠܬܪܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕ[[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]]:
* [[ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ]]
* [[ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ]]