«ܓܠܝܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: sk:Galilea)
(ܕܟܝܬ.)
[[Image:Ancient_Galilee.jpg|thumb|300px|ܓܠܝܠܐ]]
 
'''ܓܠܝܠܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: הגליל‎܄ [[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܐܝܬ]]: Galileia܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الجليل) ܗܝ ܐܪܥܐ ܪܒܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܐܝܣܪܐܝܠ]]܂ ܐܬܬܠܬܬ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐܡܢܘ̈ܢ: [[ܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܬܚܬܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܡܥܪܒܝܬܐ]]. [[ܢܨܪܬ]] ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪ̈ܒܬܐܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܪܥܐܒܐܪܥܐ ܗܕܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܠܝܼܠܵܐ|ܠܝܬ|ܓܠܻܝܠܴܐ|ܠܝܬ}}