«ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܕܘܒܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܙ (←‏Style Guide: spelling correction)
4. ܐܦܠܚ ܫܘܢܝ ܐܬܘܬ̈ܐ ܥܬܝܩܐ ܟܕ /t/ = ܛ، /θ/ = ܬ، /k/ = ܩ، /x/ =ܟ܀<br>
5. ܪܫܘܡ ܣܝܡ̈ܐ ܥܠ ܐܬܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܐܘ ܥܠ [[ܪܫ]] ܐܢ ܐܝܬ ܪܫ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܥܠ ܪܫ ܐܚܪܝܬܐ ܐܢ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ ܪܫ ܒܡܠܬܐ܀
[[ܣܕܪܐ:ܘܝܩܝܦܕܝܐ]]
2,685

edits