«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܠܐ ܙܘܥ̈ܐ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܬܐ ܠܐܛܝܢܝܬܐ
(ܕܠܐ ܙܘܥ̈ܐ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܬܐ ܠܐܛܝܢܝܬܐ)
[[Imageܠܦܦܐ:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
'''ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ̱ ܐܘܓܝܢ ܐܝܓܘܦܛܝܐ܆'''
ܢܦܠܐ'''ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐܡܪܝ ܩܕܝܫܬܐܐܘܓܝܢ''' ܥܠܗܝ ܛܘܪܐܕܝܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܐܬ̥ܪܐܒܐܬܪܐ ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܡܫܡܗܐ ܘܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ܆ܥܠܝܬܐ. ܗ̊ܝܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ [[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܬܒܠܬܐܕܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ ([[ܩܡܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]]. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.
 
[[Image:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
ܢܦܠܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܐܬ̥ܪܐ ܕ [[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܡܫܡܗܐ ܘܡܒܪܟ̥ܐ܆ ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ܆ ܗ̊ܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ [[ܡܪܕܝܢ]] ܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ [[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ ([[ܩܡܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]].
ܐܬܒܢܝܬ̥ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ̊ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.
 
== ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ==
ܐܡܪܢܢ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܫܬܐܣ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܐܦܝ 320 - 350ܡ ܆ ܘܩܘܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܒܪܟ̥ܬܐܡܒܪܟܬܐ ܒܐܝܕܝ ܕܝܪܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܟܕ ܐܬܘ ܠܗ̊ܠܗ ܕܝܪܝ̈ܐ ܢܣܛܘܪ̈ܢܝܐ܆ ܘܐܬܬܘܣܦ ܒܗ̊ܒܗ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ (ܢܣܛܘܪܢܝ̈ܐ)܆ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܫܒܥܥܣܝܪܝܐ ܕܡܘܠܕܐ܆ ܟܢ ܐܬܗܦܟ̥ܐܬܗܦܟ ܠܗ̊ ܠܕܝܪܐ ܕܝܪܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܐܬ̥ܗܦܟܬ̥ܘܐܬܗܦܟܬ ܕܝܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܆ ܘ ܢܫܒܬ̥ܘܢܫܒܬ ܒܗ̊ܒܗ ܪܘܚ ܕܝܪܝܘܬ̥ܐܕܝܪܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܒܨܠܘܬ̥ܒܨܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ̱ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܒܨܠܘܬ̥ܘܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܝܠܕܬ̥ܝܠܕܬ [[ܐܠܗܐ]] ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.
ܘܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܕܝܪ ܒܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܒܛܘܪܐ ܕ ܐܝܙܠܐ܆ܕܐܝܙܠܐ܆ ܘܟܕ ܐ̱ܢܫܐܢܫ ܚܳܐܶܪܚܐܪ ܒܣܚܝ̈ܦܬ̥ܐܒܣܚܝ̈ܦܬܐ ܘܘܒܚܪ̈ܒܬ̥ܐ ܒܚܪ̈ܒܬ̥ܐ ܕ ܚܕܪ̈ܝܕܚܕܪ̈ܝ ܕܝܪܐ ܛܒ ܡܬܕܡܪ܆ ܡܛܠ ܕ ܕܘܡܝܐܕܕܘܡܝܐ ܐܝܬ̥ܐܝܬ ܠܗ̊ܠܗ ܒܡܕܝ̈ܢܬ̥ܐܒܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗ̱ܘܬ̥ܗ̱ܘܬ ܥܕܡܐ ܠܫܢ̱ܬܐܠܫܢܬܐ ܕ ܐܨܦ 1980 ܡ܆ ܘܐܫܬܒܩܬ̥ܘܐܫܬܒܩܬ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ̥ܟܠܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܢ ܗܢܐ ܡܢ ܒܢܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐܐܢܫ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̊ܒܗ. ܝܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܐ ܒܝܕ ܐܟܝܦܘܬ̥ܐܐܟܝܦܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܚܘܝܘ̱ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܡܡܘܢܝܐ ܕܩܪܒܗ ܗܝܓܡܘܢܐ ܕ ܡܪܕܐܕܡܪܕܐ ( [[ܡܪܕܝܢ]] )܆ ܥܬܝܕܐ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ̥ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̊ܬܪ̈ܥܝܗ ܕ ܕܝܪܐܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕ ܚܕܐܗ̱ܝܕܚܕܐܗܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬ̥ܢ ܥܬܝ̈ܩܬ̥ܐܥܬܝ̈ܩܬܐ ܘ ܫܦܝܪ̈ܬ̥ܐ܆ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܬ̥ܝܗ̊ܘܐܝܬܝܗ ܐܬ̥ܘܬ̥ܐܐܬܘܬܐ ܛܒ ܝܩܝܪܬܐ ܕ ܡܪܕܘܬܐ ܕܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡܕܝܢܝܘܬ̥ܐܕܦܢܝܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܘ ܐܦܘܐܦ ܕ [[ܥܠܡܐ]] ܟܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܶܩܙܕܩ ܕ ܬܬܢܛܪܕܬܬܢܛܪ ܘ ܕܬܗܘܶܐܕܬܗܘܐ ܩܝܡܐ ܥܠ ܪ̈ܓ̥ܠܐܪ̈ܓܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܫ ܠܡܫܝܢܘܬ̥ܐܠܡܫܝܢܘܬܐ ܕ ܐܬ̥ܪܐ ܘ ܕܕܐܬܪܐ ܥܕܬܐܘܕܥܕܬܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܺܬ̥ܓܘܢܐܝܬ.
 
== ܬܫܥܝܬ̥ ܚܝܘܗܝ ܕܡܪܝ̱ ܐܘܓܝܢ܆ ==
ܐܬܝܠܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ [http://www.deyrulzafaran.org/turkce/manastir/haberdetay.asp?id=164&kategori=MAKALELER] ܘܐܬܪܒܝ ܒܩܠܘܙܡܐ ܓܙܪܬܐ ܕܝܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̊ܕܐܝܬܝܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܐܘܟܝܬ [[ܡܨܪܝܢ]] ܒܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܡܢ ܪܟܝܟ̥ܘܬ̥ܪܟܝܟܘܬ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܪܚܡ ܘܥܦܩ ܠܚܝ̈ܐ ܪܘܚܢܝ̈ܐ ܕܪܘܚܢܝܘܬܐ ܘܕܥܢܘܝܘܬܐ. ܢܦܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܬܐ ܠ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]܆ ܘܐܬܠܘܝ ܠܗ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܘܐܬ̥ܰܘܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܟ܆ ܘܛܫܝܘ ܢܦܫܝ̈ܗܘܢ ܒܙܠܐ ܗܘ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܢܦܩ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܕ ܐܝܙܠܐ ܠܕܘܟܬܐ ܐܝܕܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܡܥܪ̥ܐܠܡܥܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܝܘܡܢ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܢܝܐ. ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ.
 
ܡܢ ܒܬ̥ܪܒܬܪ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܥܒܪܘ̱ܕܐܥܒܪܘ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܩܕܝܫܘܬ̥ܐ܆ܕܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܐܬ̥ܚܙܝܐܬܚܙܝ ܠܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܚܙܘܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܐܟ̥ܐܡܠܐܟܐ ܘܐܡܰܪܘܐܡܪ ܠܗ܆ ܩܘܡ ܐܣܘܪ ܚܨܝ̈ܟ ܘܐܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕ [[ܐܠܗܐ]]܆ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܠܦܓ̥ܪܐ܆ܠܦܓܪܐ܆ ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܢܚܬ̥ܘ̱ܢܚܬܘ ܘܐܥܡܕܘ̱ܘܐܥܡܕܘ ܘܐܠܦܘ̱ܘܐܠܦܘ ܗܘܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘ ܒܡܕܝ̈ܢܬ̥ܐܘܒܡܕܝ̈ܢܬܐ: [[ܢܨܝܒܝܢ]] - ܚܪܒܬܐ ܕܐܝܠ̈ܐ ( ܟܪܒܐܠܗ - [[ܐܪܟܚ]]) - ܚܪܒܬܐ ܕܥܘܩܒܪ̈ܐ (ܟܪܐܒܗ ܡܫܟܗ)- ܩܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ - ܓܪܝܡܝܪܐ - ܡܥܪ̈ܐ - ܡܪܒܘܒܘ -ܒܝܪܓܘܪܝܝܗ( ܒܐܪܐ ܕܓܪ̈ܒܢܐ) [[ܐܙܟ]] - ܓܙܪܬܐ ܐܘ ܓܙܝܪܐ) ܆ ܘܣܥܪܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܫܢܝ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܡܬܟܫܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܨܠ̈ܘܬܗ ܢܗܘܘܢ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.
( ܩܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ Gundukshukro ܆Gremira ܓܪܡܝܪܐ, Mar bobo ,Maare,Birguriye , Azekh ,Nisibin,,Gziro,Arkah - harabemishka )
( [[ܢܨܝܒܝܢ]] - ܚܪܒܬ̥ܐ ܕܐܝܠ̈ܐ ( ܟ̥ܪܒܐܠܗ - [[ܐܪܟܚ]]) - ܚܪܒܬ̥ܐ ܕܥܘܩܒܪ̈ܐ (ܟ̥ܪܐܒܗ ܡܫܟܗ)- ܩܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ - ܓܪܝܡܝܪܐ - ܡܥܪ̈ܐ - ܡܪܒܘܒܘ -ܒܝܪܓܘܪܝܝܗ( ܒܐܪܐ ܕܓܪ̈ܒܳܢܶܐ) [[ܐܙܟ]] - ܓܙܪܬܐ ܐܘ ܓܙܝܪܐ) ܆ ܘܣܥܪܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬ̥ܐ ܐܝܟ̥ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܩܕܝ̈ܫܶܐ. ܘܒܐܚܪ̈ܝܬ̥ܐ ܕܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܫܢܝ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܬ̥ܘ̈ܡܝܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܡܬܟܫܦܢܐ ܠܘܬ̥ ܐܠܗܐ ܒܘܪ̈ܟܬ̥ܐ ܕܨܠ̈ܘܬܗ ܢܗܘܘܢ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.
 
== ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ==
ܝܬܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܘܐܬܚܒܪ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗܠ̈ܟ̥ܬܐܒܗܠ̈ܟܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܝܬ̥ܝܗܘܢ܆ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܆ ܡܪܝ ܡܝܟ̥ܐܝܠܡܝܟܐܝܠ ( ܟܬܘܒܐ ܕ ܬܫܥܝܬܕܬܫܥܝܬ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܢܘܗܕܪܝܐ ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܝܐ [http://okeen.net/elswees.aspx]( ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ) ܡܢ ܩܠܘܙܡܐ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢܗ̊܆ܡܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬ̥ܐܐܬܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܝ ܥܡܗ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ [[ܡܫܝܚܐ]] ܬܪܝܢܐ ܒܝܬ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܟܢ ܗܠܟ̥ܗܠܟ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬ̥ܐܐܘܪ̈ܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܘ ܡܪܝܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܛܡܝܢܝܐ ܘ [[ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ]] ܛܘܒܬ̥ܢܐܛܘܒܬܢܐ ܘܣܛܪ ܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܬܥܢܘܝܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ̥ܘܒܕܚܠܬ [[ܐܠܗܐ]] ܐܬܨܒܬ̥ܐܬܨܒܬ ܨܠܘܬ̥ܗܘܢܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢ.
 
== ܡܒܘ̈ܥܐ ==
#[http://www.deyrulzafaran.org/turkce/manastir/haberdetay.asp?id=164&kategori=MAKALELER ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ ].
2,685

edits