«ܟܢܫܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܙܥܘܪ
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ig:Ȯgbà)
ܙ (ܙܥܘܪ)
ܚܕ '''ܟܢܫܐ''' ܗܘ/ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܫܐ ܡܫܚܠܦܐ ܥܡ ܒܠܟܝ [[ܡܪܕܘ̈ܬܐܡܪܕܘܬܐ]] ܡܫܚܠܦܐ. ܚܕ ܟܫܢܐ ܟܐܝܒܗ ܕܗܘܐ ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܥܡܐ ܐܟ [[ܣܘܝܕ]] ܐܘ [[ܐܬܘܪܝܐ]].
 
ܗܝ [[ܡܠܬܐ]] ܕܟܢܫܐ ܐܦ ܟܡܝܣܛܥܡܘ ܠܗ ܠܡܕܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܠܗܝ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܘ[[ܡܪܕܘܬܐ]] ܘ[[ܦܘܠܝܛܝܩܝ]] ܘ[[ܐܘܡܬܐ]]܀
2,685

edits