«ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (r2.5.2) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ast:Quebec)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Québec, Canada.svg‎|thumb|250px|ܩܝܒܩ ܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܩܝܒܩ''' ܐܘ '''ܩܘܝܒܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Québec܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Quebec) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܩܝܒܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܘܢܛܐܪܝܘ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘܦܐܘܢܕܠܢܕ ܘܠܐܒܪܐܕܘܪ]] ܘܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܬܪ̈ܐ ܕ[[ܡܝܢ]] ܘ[[ܢܝܘ ܗܐܡܦܫܪ]] ܘ[[ܒܝܪܡܘܢܬ]] ܘ[[ܢܝܘ ܝܘܪܟܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)|ܢܝܘ ܝܘܪܩ]] ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܝܒܩ ܗܝ [[ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܝܒܩ]] ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܡܘܢܛܪܝܐܠ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܝܒܩ ܡܠܠܝ̈ܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ܀
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܩܢܕܐ}}