«ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Map of USA NY.svg|thumb|ܢܝܘ ܝܘܪܟܝܘܪܩ - ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]]
 
'''ܢܝܘ ܝܘܪܟܝܘܪܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: New York) ܗܝ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܢܬܐܒܡܢܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕ[[ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ|ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡ̈ܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ]].܀
 
{{ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ}}