«ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܦܬܓܡܐ ܬܪܝܨܐ
(ܟܬܝܒ ܦܐܬܐ)
ܙ (ܦܬܓܡܐ ܬܪܝܨܐ)
'''ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الكنيسة الشرقية القديمة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܬܚܫܚܬ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ 1968. ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܠܝܓܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]
2,685

edits