«ܩܘܪܒܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
(ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ)
 
ܙNo edit summary
# ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܬܘܬܦ ܬܒ ܘܐܘܕܝ [[ܚܬܝܬܐ|ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ]];
# ܕܢܗܘܐ ܝܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ;
# ܕܢܗܘܐ ܕܢܗܘܐ [[ܐܝܩܪܐ]] ܕܐܪܙܐ ܗܢܐ;
# ܕܢܗܘܐ ܨܝܡ ܡܢ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ;
#ܕܢܗܘܐ ܕܟܐ [[ܓܘܫܡܐ]] ܘܠܒܘܫܐ ܬܘܒ܀
2,685

edits