«ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
clean up using AWB
(ܩܠܒܐ)
ܙ (clean up using AWB)
[[Imageܠܦܦܐ:%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%AB%D9%8Aصرتثي.jpg|thumb|ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ]]
'''ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ''' ܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]] ܕܐܣܪ ܥܡ [[ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ]]. [[ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ]] ܗܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ܀
 
2,927

edits