«ܒܪܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܕܟܝܬ ܡܢܝܢ̈ܐ.
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: sco:Bern (ceety))
ܙ (ܕܟܝܬ ܡܢܝܢ̈ܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Berna.jpg|thumb|300px|ܒܪܢ]]
 
'''ܒܪܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܓܪܡܢܝܐ|ܓܪܡܢܐܝܬ]]: Bern܄ [[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: Berne܄ [[ܠܫܢܐ ܐܝܛܠܝܐ|ܐܝܛܠܐܝܬ]] ܘ[[ܪܘܡܢܫ|ܪܘܡܢܫܐܝܬ]]: Berna܄ ܓܪܡܢܐܝܬ ܒܪܢܝܐ: Bärn) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܣܘܝܣܪܐ]]܂ ܐܝܬ ܡܐܐܡܐܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܐܠܦ̈ܐܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܐܐܢܫ̈ܝܢ ܒܒܪܢ ܝܘܡܢܐ܀
 
[[ace:Bern]]