«ܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (r2.6.4) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: kbd:Шам)
(ܕܟܝܬ.)
| ܨܘܪܬܐ ܕܨܘܪܬ ܥܠܡܐ = LocationSyria.png
| ܪܘܫܡܐ = ܠܝܬ
| ܣܘܓܝܬܐ = نشيدحماة وطني سوريالديار<br />("ܡܪ̈ܒܝܢܐܢܛܘܪ̈ܐ ܕܐܬܪܐ")
| ܝܒܫܬܐ = [[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]]
| ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܝܐ = [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐ]]
| ܐܪܫܟܝܬܐ = [[ܕܪܡܣܘܩ]]
| ܛܘܟܣܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ = 33°30' ܓܪܒܝܐ 36°18' ܡܕܢܚܐ
| ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ = [[ܕܪܡܣܘܩܚܠܒ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܚܠܒ]]
| ܡܕܒܪܢܘܬܐ = [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܬܓܒܪܢܝܐ]]
| ܡܕܒܪܢܐ = [[ܪܫܐܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ]]
| ܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ = - [[ܪܫܐܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ]]<br /> - [[ܪܫܪܝܫ ܘܙܝܪܐ|ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ]]
| ܫܡܐ ܕܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ = [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]]<br />[[ܡܚܡܕܡܘܚܡܕ ܢܓܝܢܐܓܝ ܐܠ ܐܘܬܪܝܥܘܛܪܝ]]
| ܫܪܝܘܬܐ = ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ [[ܦܪܢܣܐ]]
| ܓܕܫܐ ܕܫܪܝܘܬܐ = - ܙܒܢܐ
}}
 
* '''ܣܘܪܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐܥܪܒܐܝܬ]]: سوريا ܐܘ سورية) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]]܂ ܣܘܪܝܐܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܛܘܪܩܝܐ]] ܘܘܥܡ [[ܠܒܢܐܢ]] ܘܘܥܡ [[ܐܝܣܪܐܝܠ]] ܘܘܥܡ [[ܝܘܪܕܢܢ]] ܘܘܥܡ [[ܥܝܪܐܩ]]܂ ܐܢܫܐܠܫܢܐ ܒܣܘܪܝܐܫܠܝܛܐ ܡܠܠܝܢܕܣܘܪܝܐ ܗܘ ܥܪܒܝܐ ܆ܘܐܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܥܡܐܢܡܠܠܘܢ [[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ|ܣܘܪܝܐܝܬ]] ܘ[[ܐܬܘܪܝܐ]]ܠܫܢܐ [[ܟܠܕܝܐܐܪܡܝܐ|ܐܪܡܐܝܬ]] ܡܡܠܠ ܬܘܒ ܒܘ[[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐܐܪܡܢܝܐ|ܐܪܡܢܐܝܬ]] ܘ [[ܐܪܡܝܐ]]ܠܫܢܐ ܆ ܘܬܘܒ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܠܫܢܐ [[ܐܪܡܢܝܐ]] ܆ ܘܩܘܪ̈ܕܝܐ ܒ[[ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܐܝܬ]] .܀
 
* ܣܘܪܝܐ ܗܘܝܐܗܘܝܬ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1943 ܡܢ [[ܦܪܢܣܐ]]܆ ܐܠܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܫܪܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 1946ܡ܆ ܟܢ ܗܘܐ [[ܓܒܐ ܕܒܥܬ]] ܒܫܢܬ 1947ܡ ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ [[ܚܝܠܐ]] ܐܘܟܝܬ ܐܫܬܠܛ ܒܣܘܪܝܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1963 ܒܬܪ ܩܘܝܡܐ ܕ8 ܐܕܪܒܐܕܪ 1963. ܗܫܐ ܗܘ ܪܝܫ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] ܗܘܐ.܀
 
* ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܗܘ ܝܬܝܪ ܡܢ 19 [[ܡܝܠܝܘܢܐ]] ܥܡ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕ[[ܡܫܠܡܢܐܐܣܠܐܡ|ܡܫܠܡ̈ܢܐ]]. ܥܡ 10% [[ܡܫܝܚܝܐܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܡܫܝܚ̈ܝܐ]] ܡܢ ܥܕܬܬܐܥܕ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦܐ܀ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ܀
 
== ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ ==
ܗܘܐܝܬ ܫܡܐܠܫܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܪܫܐ ܒ[[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]] ܥܬܝܩܐ܂܂ ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܫܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܬܝܐܬܐ ܡܢ ܫܡܐ ܕܐܫܘܪܝܐ [[ܐܬܘܪܝܐ]]ܐܘ [[ܣܘܪܝܝܐ]]ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܘ ܀ܕܣܘܪܝܝܐ܀
 
== ܥܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ==
ܐܝܬ ܥܡܡ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܟ:
ܐܝܬ ܣܓܝ ܥܡܐ ܡܫܚܠܦܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܟ:
 
* [[ܥܡܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐ܂ܥܪ̈ܒܝܐ]]: ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܐܬܪܐ 85%܂
* [[ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ|ܣܘܪܝܝܐ܂ܣܘܪ̈ܝܝܐ]]: ܐܝܬ 1،000،0001000000 ܣܘܪܝܐܣܘܪ̈ܝܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ (ܥܡ ܓܠܘܝܐ ܣܘܪܝܐܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܫܒܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]])܂
* [[ܥܡܐ ܟܘܪܕܝܐ|ܟܘܪܕܝܐܟܘܪ̈ܕܝܐ]]܂: ܐܝܬ 1،800،0001800000 ܟܘܪܕܝܐܟܘܪ̈ܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ,. ܗܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܓܙܪܬܐ ܘܕܡܣܟܘܣ܂ܘܒܕܪܡܣܘܩ܂
* [[ܥܡܐ ܬܘܪܟܝܐ|ܛܘܪܩܝܐ|ܛܘܪ̈ܩܝܐ]]:܂ 1700000 ܐܢܫܐ܂ܐܢܫ̈ܝܢ܂
* [[ܥܡܐ ܐܪܡܢܝܐ|ܐܪܡܢܝܐܐܪ̈ܡܢܝܐ]]܂: ܣܘܪܝܐܠܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܫܒܥܐ ܪܒܐ ܡܢܝܢܐ ܕܓܠܘܬܐ ܕܐܪܡܢܝܐܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܥܠܡܐ, 200،000ܥܡ 200000 ܐܢܫܐ܂ܐܢܫ̈ܝܢ܂
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
* [[ܕܝܪܝܟ]]
* [[ܚܣܟܗ]]
* [[ܩܒܪܐ ܚܘܪܐ|ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]]
 
[[ܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
[[ܣܕܪܐ:ܣܘܪܝܐ| ]]
 
[[ace:Suriah]]